Experter2018-02-09T05:00:06+00:00

Forskning och produktutveckling

Hög kompetens och mångsidig erfarenhet inom olika områden garanterar att produkterna är ett tryggt val. Även det faktum att AMOA finns att få på apotek i Finland visar att produkterna är trygga att använda och håller hög kvalitet.

Produkterna har tagits fram genom genuin forskning och med hälsovårdsexperters kompetens. AMOA samarbetar aktivt med många läkare, sexualterapeuter och fysioterapeuter.

Expertis ur olika perspektiv

Leena Väisälä

Leena Väisälä är specialläkare i gynekologi och obstetrik samt auktoriserad klinisk sexolog via organisationen Nordic Association for Clinical Sexology (NACS). Dessutom är Leena Väisälä specialist i sexualmedicin med behörighet inom EU. För tillfället är Väisälä även ordförande i de finska sexologernas förening Suomen Seksologinen Seura (2016).

Leena Väisälä har föreläst om sexologi och preventivmedel runt om i Finland. Hon har dessutom varit redaktör för en lärobok i sexologi ”Seksologia” utgiven av finska läkarföreningen Duodecim och har skrivit otaliga artiklar i medicinska publikationer i Finland. Leena Väisälä har även ofta intervjuats i såväl tidskrifter som tv när det gäller frågor som knyter an till sexualitet och preventivmedel.

Anneli Kivijärvi

Anneli Kivijärvi är medicine- och kirurgiedoktor, specialist i gynekologi och obstetrik samt klinisk sexolog. Hon är ansvarig läkare vid preventivrådgivningen i Åbo och har mottagning vid privata läkarstationen Eloni.

Kivijärvi har skrivit otaliga artiklar om preventivmedel, infektioner och sexologi i internationella och nationella medicinska publikationer. Anneli Kivijärvi är en av skribenterna till ”Lääkärin käsikirja” (Läkarens handbok) för både den finska och engelska utgåvan. Hon har även skrivit boken ”100 kysymystä naisesta ja seksistä” (100 frågor om kvinnan och sex), Kirjastudio 2005, Helsingfors. Dessutom har hon gjort flera undervisningsvideor om bland annat gynekologisk undersökning av unga kvinnor och unga mäns sexualhälsa. Kivijärvi har intervjuats av tiotals dagstidningar och tidskrifter samt medverkat i tv- och radioprogram. Hon är även en efterfrågad föreläsare och utbildare.